Overblog Folge diesem Blog
Edit post Administration Create my blog
1. November 2010 1 01 /11 /November /2010 12:00

Logo 20110802 Quadratส่วนหนึ่งของผู้ที่มาอยู่ต่างแดนใหม่ ๆ มักจะมีปัญหาคล้าย ๆ กันนะคะ สิ่งแรกที่เจอคือ ความเหงา ต้องการมีเพื่อนคนไทยในต่างแดน แล้วก็ปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบอยู่ในถิ่นใหม่ที่ตนมาอยู่ บางคนก็ถามว่าทำยังไงถึงจะมีเพื่อนชาวต่างชาติได้ บางคนอยากรู้ว่า ทำยังไงถึงจะฝึกภาษาใหม่ให้คล่องได้ ฯลฯ 

 

ดิฉันขอแนะนำว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการมาอยู่ต่างแดนที่ควรทำคือ การพยายามปรับตัวเข้ามีส่วนร่วมในสังคมใหม่ที่เราเข้ามาอยู่กัน ไม่ว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะมาอยู่ที่นั่นก็ตาม และไม่ว่าจะอยู่นานแค่ไหนเช่นกัน

 

รู้สึกว่าไม่ง่ายนะคะ ในการที่จะปรับตัวเข้ามีส่วนร่วมในสังคมใหม่กับคนที่นั่น อุปสรรคหลัก ๆ

 

สิ่งแรก น่าจะเป็นภาษา คือยังฟังไม่ค่อยเข้าใจ และพูดไม่ค่อยได้ ตอนแรกสุดบางคนอาจมีความรู้สึกคล้าย ๆ ว่า เป็นใบ้หูหนวกและตาบอดพร้อม ๆ กัน เพราะไม่เข้าใจอะไรเลย

 

อันที่สอง คือ รากฐานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือ การศึกษา ฯลฯ เรื่องต่าง ๆ ที่เขาคุยกันนั้น ส่วนใหญ่ มันไม่ได้อยู่ในความสนใจของเรา และมีความรู้สึกว่า สำหรับเรามันยากที่จะเข้าใจได้

 

อันที่สาม คือ ปัญหาหรือความต้องการต่าง ๆ ที่เรามีอยู่ในฐานะคนต่างชาติ มันไม่ใช่ปัญหา หรือ ความต้องการของคนที่นั่น

 

อันที่สี่ การเริ่มเกาะกลุ่มกับคนชาติเดียวกัน เพราะมีความรู้สึกว่า เราเข้าใจกันมากกว่า รู้สึกว่าดีและอบอุ่น หายเหงา อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการละเลยความพยายามที่จะเข้ามีส่วนร่วมในสังคมในประเทศใหม่ที่เราเข้าไปอยู่ได้

 

ดิฉันรู้จักปัญหาเหล่านี้ดีพอสมควร เพราะประสบมากับตัว หรือเห็นจากคนอื่น ๆ บางคนอยู่เมืองนอกมาเป็นสิบปี แต่ความสันทัดในภาษาใหม่มีน้อยมาก อาจเป็นเพราะความคิดที่ว่า จะไม่อยู่นานเกินความจำเป็นแน่นอน สักวันหนึ่งไม่นานเกินรอ ก็จะกลับไปอยู่เมืองไทย ทำให้ละเลยและไม่เห็นความจำเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในประเทศใหม่ที่เราเข้ามาอยู่กัน

 

ผลคือ ทำให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งตรงนี้ ไม่ได้หมายถึงแต่คนไทยเท่านั้นนะคะ หมายถึงชาติอื่นด้วย แต่ส่วนหนึ่งของชนชาติต่าง ๆ รวมทั้งคนไทยที่มาอยู่ในสังคมใหม่ ก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการปรับตัวมากนัก
 

ประเทศเยอรมัน ซึ่งเแต่ก่อนได้ละเลยการส่งเสริมให้คนต่างชาติได้เข้ามีส่วนร่วมในสังคมของตนมาเป็นเวลานาน จำนวนของชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลา จำนวนพลเมืองชาวเยอรมันแท้ ๆ ซึ่งลดน้อยลง ปัญหาของพลเมืองต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่นี่เริ่มเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับชาวเยอรมัน ในปัจจุบันประเทศเยอรมันได้เริ่มมองเห็นความสำคัญในเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเยอรมัน ทำให้มีการส่งเสริมโดยผ่านโครงการ และสถาบันต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย

 

1.Treffen-Asiengruppe (Foto: Y. Knüppel)ดิฉันได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มผู้หญิงเอเซียขึ้นเมื่อปลายปี 2010 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลเมือง Langenhagen เป็นอย่างดีในเรื่องสถานที่ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการสนับสนุนให้ผู้หญิงเอเซียได้มีพื้นที่ที่จะใช้เป็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของตนกัน เพราะชาวเอเซียด้วยกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  เราใช้ภาษาเยอรมันในการสนทนากันทำให้เป็นการฝึกความคล่องในการใช้ภาษาไปด้วยในตัว ซึ่งจะต่างจากกลุ่มของชาติตัวเอง เพราะคงไม่มีกลุ่มคนไทยหรือกลุ่มชาติใดก็แล้วแต่ คุยกันในกลุ่มเป็นภาษาเยอรมัน ผู้ที่มาเข้ากลุ่มประกอบด้วยผู้หญิงเอเซียชาติต่าง ๆ และ เยอรมัน ทำให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและเข้าใจกันดีมากขึ้น ทำให้ความเข้าใจผิดหรืออคติในด้านต่าง ๆ ลดน้อยลง

 

กลุ่มของเราพยายามส่งเสริมให้เกิดความกล้าพูด กล้าแสดง ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของแต่ละคนที่ซ่อนเร้นอยู่จะถูกส่งเสริมให้มีการแสดงออก โดยแต่ละคนไม่ต้องอายกลัวว่าจะใช้ภาษาผิด ๆ ถูก ๆ เพราะการใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ยังดีกว่าการไม่ใช้ภาษาใหม่เลย

 

และที่สำคัญที่สุด เราจะดูความต้องการของเราเองเป็นหลัก และเราจะพยายามหาทางสนองความต้องการนี้    กลุ่มสมาคมองค์กรต่าง ๆ ของเยอรมันที่มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติ เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตามความคิดเห็นของชาวเยอรมันว่า อะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวต่างชาติ แต่ความต้องการทางด้านใดของชาวต่างชาติ เพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความพอใจและความเสมอภาคนั้น ชาวเยอรมันไม่อาจรู้ได้ทุกอย่าง กลุ่มเราจึงจะพยายามค้นหาสิ่งที่ขาดอยู่และพยายามที่จะสนองความต้องการนี้

 

ดิฉันจึงอยากจะขอเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในฮันโนเวอร์และเขตใกล้เคียงมาเข้ากลุ่มด้วย เรายินดีต้อนรับทุกคนค่ะ การมาเข้ากลุ่มนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

Diesen Post teilen

Repost 0
Published by Asiatische Frauengruppe - in Sprache

Herzlich willkommen auf dem Blog der Asiatischen Frauengruppe


Wir sind Frauen aus verschiedenen asiatischen Ländern und aus Deutschland. Unsere Gruppe ist offen für alle an Asien interessierte Frauen, und die Teilnahme ist kostenlos.

An jedem dritten Dienstag im Monat treffen wir uns regelmäßig ab 19 Uhr im
Quartierstreff Wiesenau:
Freiligrathstraße 11
30851 Langenhagen


Hier knüpfen wir Kontakte, tauschen unsere Erfahrungen über das alltägliche Leben in Deutschland aus, verabreden weitere Treffen, helfen uns gegenseitig und verbessern so ganz nebenbei auch unsere Deutschkenntnisse. Meistens haben wir für das nächste Treffen ein Thema abgesprochen, das an unsere aktuellen Wünsche angepaßt ist.
(Die Beschreibung der Gruppe ist auch in andere Sprachen übertragen, einen Link finden Sie jeweils weiter unten über den Begrüßungs-Videos.)


Hier eine Wegbeschreibung zu unserem Treffpunkt:
Straßenbahnlinie 1, Haltestelle Wiesenau
oder Buslinie 135, Haltestelle August-Bebel-Str.
oder Buslinie 616, Haltestelle Freiligrathstraße
            (zum Vergrößern auf die Bilder klicken)asiengruppe-lageplan

In diesem Gebäude treffen wir uns:

Quartierstreff Wiesenau

Kontakt:

Yaowanute Knüppel (เล็ก)

asiatische-frauengruppe (at) web.de

Tel.: 0511 9735288

Nützliches & Schönes

-------------------

Wir sind aktiv !


Presseberichte


Unser Flyer


Unsere Projekte:

2014 "Asiatinnen in der Region",

2015 "Gemeinsam voneinander lernen" und

2016 "Deutschland - die neue Heimat" werden...
Gefoerdert durch Region Hannover


Wir freuen uns sehr, dass Frau Marion Knüppel uns seit Oktober 2014 tatkräftig und mit vielen guten Ideen bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.